Poplatky JUDO

Členské příspěvky JUDO 2022/2023 jsou celkové výši 3200,-kč na celý školní rok.

Co je nutné udělat?

  1. vyplnit elektronickou přihlášku na stránkách DDM – PŘIHLÁŠKA
  2. zaplatit převodem poplatek DDM ve výši 1100,- kč dle instrukcí DDM
  3. vyplnit přihlášku do klubu SK JUDO ČB buďto písemně v tělocvičně nebo elektronicky do systému  evidence Českého svazu judo – PŘIHLÁŠKA
  4. zaplatit zbývající část 2200,- osobně nebo převodem na účet SK JUDO ČB vedený u Fio banky, a.s. č: 2100982311/2010

Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte a do poznámky jeho jméno. I při bezhotovostní platbě je nutné vyplnit přihlášku.

Skladba příspěvku:

Příspěvek DDM

1100,- Kč

1. Příspěvek DDM

Členství v SK

1700,- Kč

2. Příspěvek SK JUDO ČB

Licence Český svaz JUDO

300,- Kč

SKJ evidenční poplatek

100,- Kč

Celkem

3200,- Kč

  • Každý další člen rodiny má příspěvek snížený na 2600,- Kč
  • Od pololetí školního roku je příspěvek snížen na 2500,- Kč
  • K základnímu příspěvku si lze připlatit celoroční vstup do našeho Fitness ve výši 600,-Kč
  • Doprovod dětí JUDO může využít zvýhodněného vstupného do našeho Fitness a to ve výši 1000,- Kč na celý školní rok nebo 500,- na pololetí.

Poplatky Fitness

Členský poplatek

250 Kč

Jednorázový vstup

60 Kč

Měsíční stup

450 Kč

3 měsíční vstup

1300 Kč

6 - ti měsíční vstup

1900 Kč

12 - ti měsíční vstup

3100 Kč

Příplatek judisti

600 Kč

Doprovod děti judo 1/2 rok

500 Kč

Doprovod děti judo rok

1000 Kč

Management, dozor

600 Kč

První návštěva za účelem vyzkoušení a seznámení se s prostředím je zdarma.

Pro doprovod dětí na tréninky Judo je zvýhodněný vstup.